Vil du gi eit abonnement på Sunnhordland i gåve?
Bestill gåveabonnement
 
Kva slags abonnement vil du ha? *

Komplett: Full digital tilgang, papiravis/eAvis (mån-ons-fre), magasinet og digitalt arkiv tilbake til 1902.
Digital: Full digital tilgang, eAvis (mån-ons-fre), magasinet og digitalt arkiv tilbake til 1902.

 
Fullt namn til den som mottek gåva: *

 
Namn på den som betaler for abonnementet: *

 
Adresse til den som betaler for abonnementet: *

 
Ønskt oppstartsdato for abonnementet: *

 
Kva er telefonnummeret til den som mottek gåva: *

 
Adresse for levering av avisa: *

Gate, veg - gatenummer - Etasje - Leilegheit
 
Postnummer og poststad: *

 
Eg aksepterer vilkåra for abonnementet: *


 
Ynskjer du tilsendt gåvekort, eller skriv du ut eit sjølv? *

Skriv ut gåvekortet her, følg linken: http://cdn.agderposten.no/sunnhordland/pdf/G%C3%A5vekort.pdf

Tusen takk for bestillinga!