Vil skulen dykkar abonnera på Framtida Junior?
Avisa gir barn og unge nyhende og mykje anna spennande lesestoff!
Start bestilling no
 
Kva slags abonnement vil du ha? *


 
Kor mange eksemplar/abonnement treng skulen / biblioteket / organisasjonen? *

Bestiller du fleire enn 15 eksemplar, så får du 20% i rabatt*
 
Fullt namn på skulen / biblioteket / organisasjonen: *

 
Namn på den som betaler for abonnementet: *

 
Kva er telefonnummeret til skulen / biblioteket / organisasjonen: *

 
Kva er leveringsadresse for avisa? *

Gate, veg - gatenummer - Etasje - Leilegheit - Postnr - Poststad
 
Kor skal vi sende fakturaen? *

Gate, veg - gatenummer eller postboks - adresse
 
Kor skal vi sende fakturaen? *

Postnummer. - Poststad
 
Organisasjonsnummer:

Viss ikkje, hald fram vidare
 
EHF-referanse:

Viss ikkje, hald fram vidare
 
Eg aksepterer vilkåra for abonnementet: *

Tusen takk for bestillinga! Framtida Junior blir levert i posten så fort som mogleg! Ha ei strålande veke! 

Tilbake til Framtidajunior.no